Warsztaty konsultacyjne w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP) – powiat gdański 1 czerwca 17:00-19:00
OMGGS zaprasza na warsztaty
Porozmawiajmy o transporcie w twojej miejscowości

Jaki powinien być nowoczesny transport? Co należy zrobić, aby mieszkańcy miast, miasteczek i wsi docierali do celu szybko, ale też bezpiecznie i bez szkody dla otoczenia? W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP) 1 czerwca odbędą się warsztaty konsultacyjne on-line dla mieszkańców powiatu, ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, a także dla samorządowców, radnych i osób odpowiedzialnych w samorządach za politykę transportową.

Warsztaty mają na celu określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców. Dzięki zebranym informacjom powstanie długoterminowa strategia, która wskaże kierunki planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców metropolii.

Uczestnicy będą pracować w 6 zespołach. Przez około kwadrans wspólnie z moderatorami będą dyskutować na zadany temat, m.in. transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy, indywidualny ruch samochodowy, parkowanie, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport towarów, zarządzanie mobilnością oraz wizja i cele. Po 15 minutach nastąpi zmiana tematu w grupie, a na koniec podsumowanie dyskusji.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej, ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

W razie pytań lub uwag jestem do Państwa dyspozycji:

Karolina Orcholska
koordynator ds. transportu i mobilności
tel. kom. 502 003 899
karolina.orcholska@metropoliagdansk.pl

MNR