W związku z koniecznością przedsięwzięcia możliwie najlepszych środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy możliwie ograniczyć osobiste wizyty w jednostkach Policji. 

Należy zauważyć, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

 Dlatego też, dbając o wspólne bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji.

Do Państwa dyspozycji oczywiście są numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

W przypadku spraw, gdzie toczy się już postępowanie, informujemy, że istnieje możliwość kontaktu do osoby prowadzącej sprawę i umówienie innego terminu.

Jeżeli otrzymali już Państwo wezwanie z terminem na najbliższe dwa tygodnie, uprzejmie prosimy o kontakt z prowadzącym sprawę. W sytuacji, gdy nie mają Państwo danych prowadzącego, istnieje możliwość przesłania drogą mailową skanu lub zdjęcia wezwania z kontaktowym numerem telefonu. Prowadzący postępowanie zgłosi się do Państwa celem umówienia nowego, dogodnego dla stron terminu.

MNR