Powiat Gdański zakupił w lokalnej firmie maseczki, które posłużą do lepszego zabezpieczenia służb i mieszkańców powiatu.

– Maseczki przekazujemy pogotowiu i pozostałym naszym służbom. Zestaw 500 sztuk trafi też do wszystkich samorządów Powiatu – mówi Starosta Gdański, Stefan Skonieczny.

– Chcemy, aby każdy jak najlepiej zabezpieczył się przed skutkami pandemii koronawirusa. W czasie gdy Wydział Zarządzania Kryzysowego dystrybuuje maseczki, powiatowi drogowcy przygotowują kolejne powiatowe inwestycje. Ruszyła przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kiezmark – Błotnik – etap I. Będziemy także modernizować kilometr drogi prowadzącej od granicy powiatu do Pawłowa. Remontujemy tam także przepust – mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon.

Powiat Gdański zlecił także wykonanie projektu remontu dawnej drogi wojewódzkiej , do skrzyżowania z Miłocinem. Samorządowcy będą aplikować tutaj o środki unijne. Podobnie jak w przypadku środków na remont drogi Błotnik – Trzcinisko.

 

 

fot. pulsmedycyny.pl