Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę powiatów objętych od 03.10.2020 roku dodatkowymi obostrzeniami. Wśród powiatów objętych żółtą strefą jest powiat gdański. Pamiętajmy, od soboty w tych miejscach obowiązują dodatkowe obostrzenia. Policjanci apelują, aby przestrzegać przepisów sanitarnych. Nie zapominajmy, że wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia.

Od 3 października powiat gdański zostaje objęty strefą żółtą. W związku z tym od soboty obowiązywać będą dodatkowe nakazy i zakazy. Apelujemy o przestrzeganie przepisów sanitarnych, w ten sposób zadbajmy o siebie i innych.

Nie zapominajmy, że powodem tych decyzji jest odnotowany wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim przypominają o konieczności bezwzględnego przestrzegania obostrzeń, które obecnie obowiązują i tych zaostrzonych, które obowiązywać będą od soboty. Wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia.

Z najważniejszych ograniczeń, obowiązujących w żółtej strefie należy wspomnieć o:

– obowiązek zakrywania ust i nosa – tu regulacje się nie zmieniły, dla przypomnienia konieczność taka zachodzi w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu,

– transport zbiorowy – obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno -ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych,

– przy organizacji kongresów i targów 1 osoba może przypadać na 4 m2 terenu,

–  wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko przy 25 proc. udziale publiczności,

– imprezy kulturalne tylko z 25 proc. udziałem publiczności, na przestrzeni otwartej może to być maksymalnie 100 osób,

 – w lokalach gastronomicznych może być 1 klient na 4 m2 lokalu,

 – siłowniach i klubach fitness może być 1 osoba na 7 m2,

 – w kinach nadal może być tylko 25 proc. publiczności na sali,

 – w weselu może wziąć udział maksymalnie 100 osób z wyjątkiem obsługi,

Wszystkie aktualne nakazy i zakazy znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Policjanci nadal będą uświadamiać, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku ich lekceważenia mundurowi stanowczo reagują, gdyż nieprzestrzeganie obostrzeń bezpośrednio wiąże się z narażaniem życia i zdrowia.

Codziennie policjanci podejmują dziesiątki interwencji wobec osób, które nie przestrzegają obostrzeń i wytycznych sanitarnych.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy osoby przebywające m.in. w sklepach, lokalach usługowych, środkach komunikacji miejskiej stosują się do obowiązujących obostrzeń.

Podczas zbliżającego się weekendu dzielnicowi, policjanci prewencji oraz funkcjonariusze drogówki również skontrolują miejsca szczególnie uczęszczanie przez mieszkańców.

W ostatnich dniach wzrosła liczba osób objętych kwarantanną. Na dzisiaj (2 października) na terenie powiatu gdańskiego jest to ponad 1600 osób. Policjanci sprawdzają, czy te osoby stosują się do nałożonego obowiązku. W tym miejscu przypominamy o obowiązku korzystania z aplikacji kwarantanna domowa i zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, który dostępny jest na kanale YouTube pomorskiej Policji pod adresem:

https://youtu.be/68vUKR2ONME

Pamiętajmy, że obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem. Przypominamy też, że w przypadku naruszenia przepisów wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem, policjant może nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektora sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.

Koronawirus nie zniknął. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo. Przypominamy o tym, że samodyscyplina, świadomość zagrożenia i dbanie o zdrowie swoje i najbliższych jest teraz najważniejsze.

MNR