Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracowników, którzy odpowiadać będą
za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, tczewski, nowodworski.

Wymaganiem niezbędnym jest posiadanie 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnoście rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.

Więcej informacji: http://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/nabory-na-stanowiska/animatorzy-lokalni-osrodka-wsparcia-ekonomii-spolecznej-nabor-na-wolne-stanowiska/