Analizując uchwały Rady Miasta oraz materiały sesyjne doszukujemy się dosyć niepokojących informacji dotyczących planowanych inwestycji, które niestety nie zostały w ostatnim czasie zrealizowane przez Urząd Miasta. Przyczyn jest dosyć dużo, ale główna to brak ofert w postępowaniach przetargowych!

Przedstawiamy wybrane, niezrealizowane inwestycje, w miarę możliwości ukazując przyczynę braku realizacji:

  • wycofanie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie części projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w związku z przesunięciem terminu przystąpienia do realizacji na rok 2018
  • zmniejszenie wydatków na zadanie „Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem” (mostek kompozytowy) w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na rok 2018, z uwagi na brak ofert o odpowiedzi na ogłoszony przetarg w bieżącym roku
  • wycofanie zadania „Kanalizacja deszczowa Mickiewicza” ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym, przeniesienie na 2018 rok
  • wycofanie zadania „Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim”. Inwestycja oprotestowana przez mieszkańców. Z tego co się dowiedzieliśmy Sąd po długiej batalii uznał rację mieszkańców, którzy twierdzili, że zostało popełnionych dużo błędów proceduralnych dotyczących projektowania układu drogowego
  • zmniejszenie wydatków na zadanie „Zamgławiacze – kurtyny wodne” w związku z koniecznością przeniesienia zakończenia realizacji inwestycji na rok 2018, co wynika z braku możliwości wykonania elementów zamówienia przez producenta w 2017 roku
  • zmniejszenie wydatków na zadanie ” Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” w związku z przeniesieniem finansowania części zadania na rok 2018

Dochodzą do tego problemy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem do drogi krajowej numer E91 (u. Grunwaldzka). Wynikają one z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej przez wyspecjalizowaną firmę. Gdy dodamy do tego jeszcze przeciągający  się w nieskończoność remont w budynku CKiS-u w związku z budową kina, przeciągający się remont ulicy Korzeniowskiego (droga powiatowa, na zdjęciu) oraz brak górek saneczkowych, które miały powstać już rok temu (brak ofert oraz bardzo wygórowane ceny) to sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Przynajmniej nie tak jak przedstawiają to „urzędowe” gazetki. Póki co sytuacja nie jest jeszcze bardzo zła ale z niecierpliwością czekamy co wydarzy się w przyszłym roku.

Krzysztof Szpila

 

[mat. sesyjne Rady Miasta]