Przedstawiamy dziś Wam główne założenia uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017.

Dochody w 2017 roku wyniosą 136 776 837 zł. Natomiast wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oszacowano na 141 057 756 zł. Jak nietrudno policzyć deficyt budżetu wyniesie 4 280 919 zł. Z tego co mówią urzędnicy nie będzie on stanowił większego problemu ponieważ w budżecie miasta pozostają wolne środki z kończącego się roku. Ponadto deficyt można pokryć zaciągając kredyt. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie na koniec 2017 roku 34 163 971 zł. co stanowi niecałe 25% dochodów budżetu. Zadłużenie w kolejnych latach będzie maleć. Przykładowo w 2018 roku wyniesie nieco ponad 28 mln zł., a w 2019 22 mln złotych.

W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne miasta w kwocie 85 550 382 zł. W tej grupie najwięcej zyskujemy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 34 290 601 zł oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 24 260 587 zł. Subwencja oświatowa wyniesie w przyszłym roku 26 153 085 zł.

Ciekawsze, zaplanowane wydatki w 2017 roku:

 • budowa następujących dróg: Czekanowskiego, Dobrowolskiego, Strzeleckiego – 950 000 zł.
 • dotacja dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę ulicy Korzeniowskiego – 1 460 000 zł.
 • budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim – 1 400 000 zł
 • mostek na Kanale Raduni – 180 000 zł., mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem – 200 000 zł.
 • remont domu mieszkalnego z XIX wieku przy ul. Krótkiej – 2 350 000 zł.
 • Kino, sala konferencyjna – 1 700 000 zł.
 • monitoring miejski – 39 200 zł.
 • projekt sali gimnastycznej przy SP nr 3 – 140 000 zł.
 • budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera – 1 800 000 zł.
 • wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe – 6 928 500 zł.
 • projekty z budżetu obywatelskiego
 • utrzymanie Straży Miejskiej – 1 466 890 zł
 • wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 125 300 zł.
 • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 254 767 zł.

Komunikacja miejska, a więc kursowanie wszystkich linii autobusowych na terenie Pruszcza Gdańskiego będzie kosztowało miasto

2 230 000 zł.

Sesja budżetowa, w trakcie której radni będą głosowali nad projektem budżetu odbędzie się w połowie grudnia.