Protesty rolników w Polsce – Walka o przyszłość tradycyjnego rolnictwa

W obliczu rosnących wyzwań ekologicznych i rynkowych, polscy rolnicy podnieśli głos w obronie swojej przyszłości, skupiając się na dwóch kluczowych kwestiach: rewizji Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymaniu importu toksycznego zboża z Ukrainy. Ogólnopolski Protest Rolników, reprezentujący niezadowolenie i troski sektora, domaga się zmian, które uwzględnią specyfikę i potrzeby tradycyjnego rolnictwa, zapewniając jego stabilność i rozwój. Rewizja Europejskiego Zielonego Ładu Rolnicy wyrażają sprzeciw wobec obecnej formy Europejskiego Zielonego Ładu, wskazując na negatywne skutki wprowadzanych ograniczeń i obostrzeń środowiskowych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Postulują o zmiany w ekoschematach i warunkowości, redukcję biurokracji na rzecz większej „biologizacji” rolnictwa. Wzywają do pilnej rewizji Zielonego Ładu, aby zabezpieczyć produkcję rolną przed negatywnymi skutkami nadmiernej regulacji i zapewnić zrównoważony rozwój rolnictwa. Rolnicy domagają się, by wszelkie zmiany były konsultowane z sektorem, unikając gwałtownych i nieprzemyślanych decyzji, które mogłyby zaszkodzić produkcji. Zatrzymanie Importu Toksycznego Zboża z Ukrainy Drugim kluczowym postulatem jest sprzeciw wobec niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych, które nie stosują norm i regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Rolnicy podkreślają, że dopuszczenie na rynek UE produktów rolnych niepodlegających tym samym regulacjom co produkty europejskie, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i istnienia polskich producentów rolnych. W związku z tym żądają wprowadzenia mechanizmów kontroli jakości importowanych produktów rolnych, aby zapewnić, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek UE spełniają unijne normy. Wnioski i Apel o Dialog Protesty rolników są wyrazem głębokiego niezadowolenia z obecnych polityk, które zagrażają tradycyjnemu, zrównoważonemu rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. Rolnicy wierzą, że dialog oraz konstruktywna współpraca z Państwem przyniosą rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska rolniczego, jak i dla całego społeczeństwa. Apelują o pilną analizę postulatów i podjęcie działań mających na celu ich rozpatrzenie, licząc na wsparcie w procesie przekazywania żądań na wyższe szczeble rządowe oraz na zaangażowanie w tworzenie przestrzeni dla otwartego i owocnego dialogu między rolnikami a przedstawicielami władz. Protesty te podkreślają konieczność znalezienia równowagi między potrzebą ochrony środowiska a zapewnieniem stabilności i rozwoju sektora rolnego, który jest fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz zdrowia wszystkich Polaków.

Cyprian Wieczorkowski