Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu gdańskiego a funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych jej komisariatów.

Jednym z punktów, które były zaznaczane jako miejsca niebezpieczne ze względu na niewłaściwą infrastrukturę, czy organizację ruchu był rejon ulic Kopernika, Sienkiewicza i Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim.

Jak zawsze w tego typu przypadkach policjanci zweryfikowali zgłoszenie i wzięli pod uwagę własne obserwacje poparte statystykami zdarzeń drogowych oraz interwencji w opisywanym rejonie miasta.

Po szczegółowych analizach przeprowadzonych wspólnie z zarządcami dróg opracowano koncepcję zmiany organizacji ruchu połączonej z przebudową.

Obecnie trwa przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza i ul. Beniowskiego.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, oświetlenie, infrastruktura podziemna. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie też niewątpliwie doświetlenie przejść dla pieszych i ich wyniesienie, wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na zmianę części ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej w ulice jednokierunkowe.

Przypominamy, że policjanci weryfikują każde zgłoszenie i dlatego apelujemy, żeby zaznaczenie na mapie poprzedzić pewnego rodzaju refleksją, gdyż zaangażowani w tę pracę mundurowi w tym czasie nie są w stanie zadziałać tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Narzędzie ma 27 kategorii zagrożeń, które można zgłaszać i tym samym oferuje każdemu możliwość realnego wpływu na podniesienie bezpieczeństwa.

MNR