Od 1 lipca br. na terenie województwa pomorskiego uruchomiona została pilotażowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tworzeniu mapy kluczowe znaczenie ma opinia lokalnej społeczności. Mieszkańcy powiatu gdańskiego dotychczas ulokowali na mapie punkty, w których według nich dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości oraz wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Krajowa mapabezpieczeństaw

 

Policjanci z komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych komisariatów sprawdzają wszystkie sygnały od mieszkańców. Dotychczas potwierdzili trzy zgłoszenia, które dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości oraz wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.Informacje pozyskiwane w ten sposób przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na terenie powiatu gdańskiego. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html i zgłaszania wykroczeń.

Jakub Bąk

źródło – materiały prasowe Policji