Dziś Pruszcz z letniej perspektywy, czyli miejsce odwiedzane znacznie częściej w okresie letnim niż zimowym.