Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Suchym Dębie gościli swoich kolegów i koleżanki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Celem wizyty młodzieży z Pruszcza Gdańskiego na Żuławach była prezentacja przedstawienia pt. „Pomyślmy o HIV”.

DSC_1138

Głównym walorem spektaklu było promowanie zachowań zapobiegających zakażeniom HIV poprzez budowanie świadomości młodych ludzi w obszarze ryzykownych zachowań.  Utrwalanie postaw tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych. Spektakl pozwolił również na integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką.

Przedstawienie przygotowała młodzież z ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim pod opieką artystyczną i kierunkiem Magdaleny Rytlewskiej.

Ta ciekawa forma prezentowania trudnych i ważnych problemów współczesnego świata pozwoliła na zadumę i refleksję.

DSC_1137

Spotkanie młodzieży z powiatu gdańskiego zostało przygotowane i zorganizowane przez Michał Albińskiego nauczyciela geografii i nauki o bezpieczeństwie.domości młodych ludzi w obszarze ryzykownych zachowań, utrwalanie postaw tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, a także integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez