Czy mieszkańcy Gminy Suchy Dąb odwołają Wójta Gminy Suchy Dąb Henrykę Król podczas REFERENDUM 09.10.2022 r.?

 

 

Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb podpisali się pod wnioskiem o odwołanie pani wójt. W ich ocenie Henryka Król nie tylko nie dopełniła obietnic wyborczych, ale wręcz działa na szkodę gminy. O przyszłości włodarza ma rozstrzygnąć referendum.

Nad referendum zaczęli zastanawiać się mieszkańcy Gminy Suchy Dąb w okolicach maja 2022 r. i mimo, iż procedury odstraszały, postanowili zrobić pierwszy krok. Inicjatorzy referendum postanowili sprawdzić, czy pozostali mieszkańcy podzielają ich zdanie, że sposób zarządzania Gminą Suchy Dąb przez wójta Henrykę Król nie spełnia ich oczekiwań. Mieli oni nawet podejrzenia, że działania wójta są szkodliwe dla gminy, a nawet niezgodne z prawem.

Komisarzowi wyborczemu przedstawiono podpisy 10% mieszkańców popierających tę inicjatywę (w przypadku Gminy Suchy Dąb to ok. 300 podpisów). Szereg niefortunnych decyzji wójt zdeterminował ponad 600 mieszkańców do podpisania się pod wnioskiem. Wiele osób odmawiało podpisu, co jest zrozumiałe, niektórzy się bali, inni woleli pozostawać w cieniu, byli też tacy, którym odpowiada obecna wójt i jej rządy.

Mieszkańcy podpisujący wniosek niezadowoleni są m.in. z polityki kadrowej obecnej wójt,
ze słabej komunikacji gminy z Pruszczem Gdańskim, z zamkniętym urzędem i brakiem szacunku do mieszkańca. Twierdzą, że obecny wójt nie słucha ich potrzeb, a mieszkańcy często zderzają się z arogancją i brakiem kultury.

 

 

9 października 2022 r. w Gminie Suchy Dąb mieszkańcy być może odwołają wójta Gminy Suchy Dąb!

Jest termin REFERENDUM i co dalej?

Aby odwołać wójta Gminy Suchy Dąb Henrykę Król 9 października 2022 r. do urn musi pójść ok. 950 mieszkańców i ponad połowa z nich zagłosować za odwołaniem.

Z ust wielu urzędników i radnych Gminy Suchy Dąb można dziś usłyszeć hasła wzywające mieszkańców do zbojkotowania referendum. Dlaczego wójtowi zależy na tym, by mieszkańcy nie poszli na głosowanie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli do urn pójdzie mniej niż 30% mieszkańców danej gminy referendum będzie nieważne – nawet jeśli wszyscy głosujący zadecydują o odwołaniu. Mówiąc wprost: przy wymaganych 950 głosach – gdy zagłosuje za odwołaniem 949 referendum będzie nieważne! 

 

 

 

Zdj.1. Komentarz radnej Gminy Suchy Dąb nawołujący do braku uczestnictwa w referendum.

 

Zaskakujące, że mieszkańcy są nawoływani do bierności w kwestii wypełnienia obowiązku obywatelskiego. Podczas wyborów samorządowych wszyscy kandydaci nakłaniają do pójścia do urn wyborczych, natomiast w tym przypadku jest odwrotnie.

Henryka Król objęła stanowisko wójta w listopadzie 2018 r. Stanęło przed nią trudne zadanie wyciągnięcia gminy z zapaści finansowej, do której przyczynił się jej poprzednik. Pani wójt posiada wykształcenie średnie techniczne i mimo dojrzałego wieku niezbyt długie CV, w którym brakuje doświadczenia na stanowisku kierowniczym, tak potrzebnego w zarzadzaniu gminą w kryzysie (wcześniej prowadziła małą budkę z kwiatami). Mieszkańcy przekonują, że przez nieodpowiedzialne decyzje pani wójt w sądach toczy przynajmniej pięć (o których wiedzą mieszkańcy) spraw sądowych (w sądzie pracy, sądzie administracyjnym, a nawet jedna sprawa karna). Koszty tych spraw znacznie przekroczą kwotę przeznaczoną na przeprowadzenie referendum. Radni Gminy Suchy Dąb przekonują, że urzędu nie stać na przeprowadzenie głosowania, choć wyraźnie zapominają, że te pieniądze pochodzą z podatków mieszkańców i skoro mają oni potrzebę przeprowadzenia referendum to Rada Gminy powinna zabiegać, by tak się stało. Koszt przeprowadzenia referendum to 10 690 zł.

Komitet Referendalny przekonuje mieszkańców do demokratycznego podejścia do referendum. Twierdzą oni, że jeśli większość mieszkańców ma inne zdanie i chce, aby wójt pozostał na stanowisku, to należy tę kwestię rozstrzygnąć właśnie w głosowaniu 9 października br.

 

 

Każdy głos się liczy.

 

 

 

 

 

Zdj. 2. Fragment uzasadnienia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Suchy Dąb na rok 2022 przedstawiony w projekcie uchwały na Sesje Rady Gminy z 28.09.2022 r.

 

A tymczasem mieszkańcy nie próżnują, na terenie gminy pojawiają się banery…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy podczas referendum 9 października br. mieszkańcy Gminy Suchy Dąb odwołają Henrykę Król ze stanowiska wójta?

Cały powiat obserwuje rozwój sytuacji!