W dniu 22 grudnia 2015 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta, w trakcie której uchwalony został budżet na kolejny rok. W wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych możemy znaleźć między innymi przebudowę ulicy Kochanowskiego oraz pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę układu drogowego ulicy Korzeniowskiego. W tym roku powstał też projekt remontu ulicy Słowackiego oraz wybudowana została ulica Emilii Plater, o czym niedawno pisaliśmy.

Z planowanych remontów ulic cieszymy się podwójnie – jako mieszkańcy oraz jako redakcja Pruszczan, ponieważ wiąże się z tym nasza pierwsza akcja przeprowadzona ponad 3 lata temu. Zwróciliśmy uwagę władz miejskich na tragiczny stan dróg na Osiedlu Wschód, a naszą inicjatywę poparło podpisami ponad 2 000 mieszkańców Osiedla.

Jak widać, tego typu oddolne inicjatywy nie pozostają bez odzewu, choć pewnie władze miejskie tego nie potwierdzą. Obiecujemy, że w dalszym ciągu będziemy bacznie przyglądać się inwestycjom drogowym na Osiedlu Wschód, ponieważ jeszcze dużo zostało do zrobienia!

Ciekawostką jest to, że współautorem plakatów jest Łukasz Poller, wspaniały rysownik i współtwórca komiksowego Wiedźmina. Pamiętajcie, tylko Pruszczanie.pl tworzą arcydzieła dla akcji społecznych.

[Redakcja]