To ważny moment dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego i południowych dzielnic Gdańska! Otwarty dla każdego, niedrogi i bez problemów. W ciągu ostatnich lat cmentarz w Pruszczu Gdańskim stał się popularnym miejscem pochówków nie tylko mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański, ale także zmarłych z całego Powiatu Gdańskiego i południowych dzielnic Gdańska.

Popularność nekropolii sprawiła, że zrobiło się w niej już ciasno. Aby nekropolia w Pruszczu Gdańskim nadal mogła funkcjonować na otwartych dla wszystkich zasadach, Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel i Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak, podpiszą w sobotę porozumienie na mocy którego przekazany zostanie miastu w zarząd nowy teren pod poszerzenie nekropolii. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo na spotkaniu z Panem Burmistrzem i Panią Wójt, które odbędzie się dzisiaj, o godzinie 13:40 w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, przy ulicy Grunwaldzkiej 20.