Zamienili narty na wojskowe buty, torbę podróżną na wojskowy plecak, ciepłą czapkę na oliwkowy beret a górski stok na poligon. W Malborku odbyło się pierwsze w 2019 roku wcielenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach projektu Ferie z WOT.

W sobotę, 9 lutego bramy 71 batalionu lekkiej piechoty w Malborku otworzyły się dla ponad 120 ochotników, którzy zasili 7 Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. W województwie pomorskim było to pierwsze w 2019 roku wcielenie na szesnastodniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”. Tego samego dnia pełnienie służby rozpoczęli również ci, którzy złożyli przysięgę wojskową po 1991 roku – oni przejdą szkolenie dwa razy krótsze, bo ośmiodniowe.

Termin lutowego wcielenia nie jest przypadkowy, gdyż wpisuje się w realizację przez Wojska Obrony Terytorialnej projektu „Ferie z WOT”. Istotą zarządzania służbą w piątym rodzaju Sił Zbrojnych jest jak najlepsze zbalansowanie życia osobistego ze służbą wojskową, ten zaś program stwarza ku temu doskonałą okazję zarówno uczniom, jak nauczycielom, którzy chcą spełnić marzenie o staniu się żołnierzami Wojska Polskiego bez zaniedbywania swoich zawodowych oraz szkolnych obowiązków.

– Uruchomiliśmy program „Ferie z WOT”, który daje możliwość uczniom, czyli naszym najmłodszym żołnierzom wcielanym w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wzięcia udziału w 16-dniowym szkoleniu. Dzięki temu projektowi uczniowie szkół średnich mogą swobodnie przejść szkolenie i bez uszczerbku w obowiązkach szkolnych złożyć przysięgę wojskową i zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi o projekcie  ppłk Krzysztof Hurtak, zastępca dowódcy 7 PBOT.

Potwierdzeniem zasadności wprowadzenia projektu „Ferie z WOT” była rzesza młodych ludzi, którzy w minioną sobotę przekroczyli próg malborskiego batalionu. Marcin, uczeń jednego z gdańskich liceów przynzał, że gdyby nie projekt „Ferie z WOT”, jego pragnienie o wstąpieniu do wojska pozostałoby w sferach marzeń.

– Na wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej byłem zdecydowany od samego początku ich istnienia w województwie pomorskim. Ograniczały mnie jedynie obowiązki szkolne. Cieszę się, że powstał taki projekt, ponieważ teraz bez obaw mogę realizować swoje marzenie. Pochodzę z „żołnierskiej” rodziny, sam również chcę zostać żołnierzem zawodowym i wierzę, że służba w WOT jest pierwszym krokiem w kierunku realizacji moich zamierzeń.

Pierwszy dzień wcielenia to przyjęcie, umundurowanie oraz dokonanie wszystkich czynności ewidencyjnych. Następnie żołnierze rozpoczną ćwiczenia praktyczne. Podczas 16 dni szkolenia instruktorzy położą szczególny nacisk na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy też orientacji topograficznej. W ostatnim dniu szkolenia żołnierze OT pełniący TSW odbędą egzamin końcowy na tzw. pętli taktycznej.

Szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 24 lutego na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, podczas której żołnierze wypowiedzą słowa roty oraz z dumą wykrzykną, że pozostaną „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, by pomagać lokalnej społeczności, swojej małej ojczyźnie.

                                                                                                          Maciej Szalbierz 7 PBOT