Tuż po zamknięciu lokali wyborczych odbyła się debata samorządowców oraz mieszkańców gmin powiatu gdańskiego, którzy rozmawiali o wyborach samorządowych, prowadzonej kampanii oraz snuli plany na przyszłość, przedstawiając własne koncepcje rozwoju swoich miejscowości.

Przeważał pogląd dotyczący konieczności wprowadzenia do rad osób nowych, społeczników, którym bliski jest interes „małej ojczyzny”. Wynika to z zasiedzenia na stanowiskach osób, których aktywność z biegiem lat charakteryzowała się tendencją spadkową.

Uczestnicy zgodnie wskazywali obszary, które powinny stanowić priorytet dla przyszłych samorządowców. Głównymi tematami był transport miejski, ochrona zdrowia oraz środowiska, a także nawiązanie współpracy między gminami w celu poprawy infrastruktury.

 

 

 

 

 

 

[Jacek Wałdoch]