Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. „Obrońców Westerplatte” w Suchym Dębie, podobnie jak ich rówieśnicy przeżywają bardzo mocno swoje pierwsze dni w murach szkoły.

 

Wyjątkowym momentem jest również ślubowanie i włączenie młodego człowieka do szkolnej społeczności. Uczniowie klasy pierwszej z Suchego Dębu udali się na tę uroczystość na Westerplatte. To miejsce bohaterskiej obrony majora Sucharskiego, kapitana Dąbrowskiego i ich dzielnych żołnierzy. Pierwszoklasiści bardzo przeżywali tę podniosłą uroczystość. Towarzyszyli im w tym dniu rodzice, wychowawca, koledzy i koleżanki. Aleksandra Lewandowska dyrektor SP w Suchym Dębie przypomniała historię patrona szkoły i zwróciła uwagę na wartości jakim byli wierni obrońcy tego półwyspu: wierność, honor i odwaga. Również w dniu dzisiejszym są one potrzebne młodym ludziom w życiu codzienny. Wójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska życzyła wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom szkolnych sukcesów i satysfakcji z nauki.
Uczniów do uroczystości na Westerplatte przygotowała wychowawczy: Monika Tarasiuk.

Uroczystość na Westerplatte odbyła się 17 października 2017 roku.

Uczniami klasy 1 są: Bartkowska Zofia, Bartkowski Hubert, Cyranowski Antoni, Goleń Filip, Gołębiewska Kornelia, Kotarska Olga, Kowalczyk Maja, Krawczyk Franciszek, Krefta Filip, Krefta Oliwia, Laskowski Kacper, Liszewski Mateusz, Moske Tomasz, Podbielski Michał, Rozenberg Piotr, Stępniewski Krzysztof, Szczawiński Cezary, Woelk Karol.

 

Gośćmi podczas ślubowania byli:

Barbara Kamińska Wójt gminy Suchy Dąb,

Aleksandra Lewandowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,

Sebastian Ptach dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,

Monika Tarasiuk wychowawca klasy 1 SP Suchy Dąb,

Agnieszka Gantner opiekun Samorządu Szkolnego przy SP Suchy Dąb,

Mariola Twardowska wraz z pocztem sztandarowym SP Suchy Dąb,

Uczniowie klas 4 a, 4 b, 4 c wraz z opiekunami i wychowawcami,

Rodzice pierwszoklasistów, dziadkowie, rodzeństwo, koledzy i koleżanki.

MNR