Uczniowie klas VII z pruszczanskiej ,,dwójki” spotkali się w PiMBP w Pruszczu Gdańskim z przedstawicielami Klubu AA – Grupa Credo, którzy opowiedzieli o życiu, życiu bez alkoholu! Goście uświadamiali młodzieży, do czego może doprowadzić alkoholizm: do utraty własnej godności, majątku, a także do ogromnego cierpienia całej rodziny. Im w pozbyciu się uzależnienia pomogła silna wola oraz uczestnictwo w Klubie Anonimowych Alkoholików ,,Credo”, działającym przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

Anita Kotwa-Kąkol

PiMBP w Pruszczu Gd.