W piątek 7 stycznia policjanci z Pruszcza Gdańskiego oraz przedstawiciele zarządcy drogi spotkali się na miejscu wypadku, który miał miejsce 6 stycznia na autostradzie A1 w Rębielczu (p. gdański, gm. Pszczółki). W tym zdarzeniu śmierć poniósł 20-letni mężczyzna.

Spotkanie zespołu zajmującego się badaniem przyczyn wypadków drogowych to standardowa procedura, która uruchamiana jest w przypadku wystąpienia zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. W skład takiego zespołu wchodzą m.in. policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz przedstawiciele zarządcy drogi. Specjaliści ci spotykają się w miejscach, w których doszło do tragicznych w skutkach wypadków i tam wspólnie oceniają, czy wpływ na to zdarzenie mogło mieć oznakowanie drogi lub infrastruktura.

Do takiego zdarzenia doszło rankiem 6 stycznia br. na autostradzie A1 w Rębielczu (p. gdański, gm. Pszczółki). 26-letnia kierująca BMW jadąc w kierunku Łodzi, najechała na pieszego, który szedł jezdnią. Niestety wskutek tego zdarzenia 20-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

W piątek 7 stycznia w miejscu, gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, spotkali się przedstawiciele wchodzący w skład zespołu badania przyczyn wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespołu nie stwierdzono w tym miejscu uchybień w oznakowaniu drogi, jak i infrastrukturze drogowej.