7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczyna współpracę z samorządem powiatu gdańskiego w ramach zarządzania kryzysowego

W Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie pracowników 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z przedstawicielami samorządu Powiatu Gdańskiego, w którym udział wzięli m.in. starosta gdański Stefan Skonieczny oraz zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego Jerzy Kulka. Konferencję prowadził mjr Tomasz Burzyński, szef sekcji współpracy cywilno-wojskowej 7. PBOT.

Władze gmin powiatu gdańskiego dowiedziały się, jaka idea przyświeca powstaniu Wojsk Obrony Terytorialnej i jakie cele leżą w ich kompetencjach. Zadania WOT nie są realizowane jedynie w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Jest to m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Właśnie ta płaszczyzna działań WOT była głównym tematem rozmów. Analizowano, na jakich zasadach podjąć współpracę pomiędzy 7. PBOT a gminami powiatu gdańskiego w zakresie zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter służby w WOT daje duże możliwości szybkiego i skutecznego reagowania i niesienia pomocy w zwalczaniu skutków ewentualnych klęsk żywiołowych. Obie strony zgodnie przyznały, że nawiązanie współpracy samorządu z Wojskami Obrony Terytorialnej jest konieczne i żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową będą stanowić istotny element zarządzania kryzysowego.

Na pytania dotyczące WOT i ich roli w zakresie zarządzania kryzysowego odpowiada uczestnik spotkania Marek Tułowiecki, który w Urzędzie Gminy w Pruszczu Gdańskim zajmuje stanowisko ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i przetwarzania informacji niejawnych.

Czy WOT mogą być wsparciem dla służby zarządzania kryzysowego na szczeblu gminnym i powiatowym?

Z informacji ogólnie dostępnych, WOT to nowa formacja w strukturach Wojska Polskiego. Jej zadania kierowane są w stronę obrony terytorium naszego kraju. Po spotkaniu w Pruszczu Gdańskim z przedstawicielami WOT dowiedziałem się, że zadania, które są im naświetlane, mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo lokalne. Pozyskałem wiele informacji dla mnie bardzo ważnych z racji wykonywanej pracy, jaką jest zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminnym. Dla bezpieczeństwa mieszkańców otwiera się nowa perspektywa służby wspomagającej, która w przypadku wystąpienia dużego zagrożenia miejscowego i niewystarczających sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych będzie dodatkowy wsparciem. Wojska Obrony Terytorialnej będą bezpośrednio wpływać na ratowanie ludzi i mienia na zagrożonym terenie, co będzie ogromną pomocą dla pozostałych służb oraz mieszkańców.

Czy wstąpiłby Pan w szeregi WOT?

Po prezentacji poczułem, że jest to szansa dla prawdziwych lokalnych patriotów, którym leży na sercu bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, a także mieszkańców. WOT jest ugrupowaniem wojskowym, które bezpośrednio utożsamia się ze swoim bliskim otoczeniem. Żołnierze mają być werbowani z mieszkańców okolicznych miejscowości, co dodatkowo wpłynie na lokalny patriotyzm. Mocno zastanawiam się nad złożeniem wniosku, ale lokalnie podczas zagrożeń mam mnóstwo obowiązków. Jedno mnie cieszy: na pewno będziemy współpracować, co pozwoli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Życzę aby WOT jak najszybciej się formowało i czekam na wspólne ćwiczenia, które pozwolą dopracować procedury postępowania na wypadek wystąpienia dużych miejscowych zagrożeń.