W ostatnim czasie, przy wjazdach na pruszczańskie osiedla pojawiło się sporo znaków D-40 oznaczających „strefę zamieszkania”. Wielu kierowców niestety nie wie co ten znak oznacza. Część z nich coś, gdzieś zasłyszała ale nie potrafi sprecyzować o co dokładnie w tym znaku chodzi. Tylko niewielki odsetek kierowców dokładnie znał zasady poruszania się w strefie zamieszkania.

strefa zam.koniecZacznijmy od tego czym w ogóle jest wspomniana strefa: Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wjazd do niej jest oznaczony znakiem D-40 (“strefa zamieszkania”), wyjazd zaś tablicą D-41 (“koniec strefy zamieszkania”). Głównym powodem wprowadzania stref jest ochrona pieszych. Piesi w strefach zamieszkania mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy poboczy. Z tego powodu w strefach bardzo często nie ma przejść dla pieszych. W strefie trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia! Dodatkowo, wjeżdżając do takiej strefy należy pamiętać o tym, że:

  • Obowiązuje w niej ograniczenie prędkości do 20 km/h.P1000269
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego