Duża ilość szkolnych pracowni komputerowych powstawała w latach 2006-2009 dzięki funduszom pozyskanym z licznych projektów unijnych. Wyposażone są one w komercyjne oprogramowanie, którego wsparcie techniczne dobiegło końca lub będzie się kończyło w najbliższym czasie. Dostosowanie tego typu oprogramowania do aktualnych standardów rynkowych i jego utrzymywanie na tym poziomie wiąże się z dużym nakładem finansowym związanym z wymianą komputerów, na które szkoły nie mogą sobie pozwolić.

W dzisiejszym świecie systemy operacyjne wraz z oprogramowaniem starają się być mądrzejsze od użytkownika, wielokrotnie sugerując mu co ma robić podając na tacy gotowe rozwiązania, zwalniając użytkownika z myślenia. W pewnych przypadkach to jest dobre, jednak w procesie edukacyjnym powinniśmy kształtować młode pokolenie, uczyć ich myślenia, rozwiązywania problemów – a nie podawać wszystko na tacy. Postępująca ekspansja smartfonów, tabletów, pisma obrazkowego (emoji) powoduje wtórny analfabetyzm i rozwój palca wskazującego do klikania po ekranie. (dzieci „tabletowe- opóźnienia w rozwoju, mowy, zaburzenia relacji społecznych – ale to zupełnie inny problem).

dymarkowski

„Moim celem nie jest nakłonienie do zaprzestania użytkowania komercyjnych systemów operacyjnych, płatnych aplikacji – ale pokazanie alternatywy. Przekazanie szkołom, dyrektorom, nauczycielom wiedzy o dostępnym narzędziu, wiedzy o alternatywnym oprogramowaniu – dostarczenie narzędzia.”

Po ponad pół roku od wizyty Pani Minister Anny Steżyńskiej w Zespole Szkół w Suchym Dębie przygotowany został zupełnie darmowy, oparty na otwartej licencji system operacyjny (na bazie Linuxa) dostosowany do używania w szkołach, domach … wszędzie. Ma wszystko co jest potrzebne – gry i programy edukacyjne, pakiet biurowy, programy graficzne, środowiska programistyczne, oprogramowanie obsługi robotów oraz „emulator” Windowsa – czyli zbiór bibliotek, dzięki któremu można uruchamiać aplikacje dla tego systemu – przydatne w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie uczniowie pracują na CD dostarczonych z książkami do informatyki. System ten jest bezpieczny, rozwijany przez ludzi na całym świecie.

Na dzień dzisiejszy w Suchym Dębie zrewitalizowanych zostało 19 komputerów w pracowni szkolnej, uczniowie i nauczyciele testują dostarczone rozwiązanie.

Może inni dyrektorzy wezmą przykład – oszczędność i bezpieczeństwo.

MNR