REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU NADAL TRWA!  Zapraszamy serdecznie szczególnie PANIE!

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje nowy projekt na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży – OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt obejmuje pakiet szkoleń, które będą się odbywały w Pruszczu Gdańskim oraz trzymiesięczny staż zawodowy (wraz ze stypendium dla stażystów).

Młodzież, która weźmie w nim udział, uzyska konkretną pomoc w postaci bezpłatnych szkoleń zawodowych, kursów ( m.in. komputerowych, językowych, prawo jazdy kat. B), płatnych staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także wsparcia towarzyszącego w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.

Beneficjentami projektu Obudź swój potencjał mogą być osoby w wieku 18-24 lata, które pozostają bez zatrudnienia, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz  nie kształcą się i nie szkolą.  Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób niepełnosprawnych i osób z terenów wiejskich.

Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego

Osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, powinny zgłosić się niezwłocznie do Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim,  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.