Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Celem konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy wykazują wysoki profesjonalizm w podejmowanych decyzjach z obszaru indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zgłoszenia funkcjonariusza do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin jest dostępny na stronie www.niebieskalinia.pl (http://policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.
Zachęcamy wszystkich do zgłaszania kandydatów.