Muzeum Stutthof w Sztutowie przygotowało wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli na upamiętnienie ofiar warszawskiego zrywu. „Warszawo, pamiętamy!”

Z ogarniętej powstaniem Stolicy do KL Stutthof w 1944 roku do KL Stutthof przybyły łącznie trzy transporty więźniów, 26 i 31 sierpnia oraz 29 września. Łącznie liczyły 6298 osób, w tym 40 kobiet – jeńców wojennych, które wbrew przepisom konwencji genewskiej umieszczono w obozie koncentracyjnym. Pragniemy przypomnieć los mieszkańców Warszawy, którzy znaleźli się w obozie, pokazać sylwetki niektórych z nich i przybliżyć ich przeżycia. Zapraszamy we wtorek, 1 sierpnia 2017 roku na unikatowe wyjątkowe zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego śladami warszawian. Zwiedzaniu, towarzyszyć będzie specjalnie skomponowana ścieżka dźwiękowa. Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy wypełnić formularz dostępny od dziś, 17. lipca na stronie Muzeum Stutthof pod e-adresem: www.stutthof.org/pamietamy (zalecamy rejestrację uczestników powyżej 14 roku życia).
Tego dnia nastąpi zmiana godzin otwarcia Muzeum – czynne będzie od godziny 17:00 do 23:00.

Zwiedzanie odbywać się będzie w ograniczonych liczbowo grupach. Tego dnia wejście do Muzeum możliwe będzie jedynie po uzupełnieniu formularza i otrzymaniu od Biura Obsługi Zwiedzających potwierdzenia rezerwacji z wybraną godziną zwiedzania i numerem grupy.

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/275261029619845/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Zapraszamy!