Rozpoczął się proces przyjmowania wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, którymi pokryte są budynki na terenie gminy. Dofinansowanie obejmuje demontaż, zebranie, wywiezienie oraz neutralizację niebezpiecznych materiałów azbestowych. Koszty nowego pokrycia dachu leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski należy złożyć do 31 marca 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

W latach 2012 – 2015 dzięki dofinansowaniu usunięto azbest z 27 gospodarstw domowych.

Osoby planujące remont dachu zachęcamy do składania stosownych wniosków.

 

[fot. rodzorza.pl]