W dniu 24 czerwca Rada Miasta jednogłośnie przegłosowała uchwałę w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, na linii wewnętrznej, na terenie Pruszcza Gdańskiego. Z założenia ma to być linia łącząca najdalsze zakątki naszego miasta z dworcem kolejowym oraz z centrum Pruszcza.

Udało nam się uzyskać propozycje rozkładu jazdy wewnętrznej linii autobusowej. Według planistów główny nacisk położony został na zapewnienie dojazdu do szkół na pierwsze godziny lekcyjne oraz dojazd do firm znajdujących się przy ul. Zastawnej. Na chwilę obecną udało się również dostosować rozkład do rozkładu jazdy pociągów SKM. Oczywiście może zdarzyć się tak, że rozkład jazdy pociągów SKM zmieni się, ale wtedy będzie korygowany także rozkład jazdy autobusów. Jako ciekawostkę dodać warto, że konieczne będzie ustanowienie nowych przystanków: na ul. Wojska Polskiego – przy Faktorii oraz na ul. Cichej – jak najbliżej cmentarza. Według urzędników pierwszy autobus ruszy już 1 września. Poniżej przedstawiamy mapę z trasą autobusu.

[Cyprian Wieczorkowski]