Uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie zdobywają wiedzę nie tylko w szkolnych ławkach. Podczas licznych podróży i wędrówek poznają przyrodę, zabytki i dorobek naszego kraju. Odwiedzają wiele miejsc związanych z życiem i twórczością wielu słynnych Polaków. Jednym z nich jest Mikołaj Kopernik.

Wielki astronom urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, a zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku. Jego rodzinne miasto odwiedzili gimnazjaliści oraz uczniowie klas III a i III b szkoły podstawowej. Poznali gród, w którym dorastał i formował się Mikołaj Kopernik. Jego krajanie wystawili mu pomnik, na którym znajduje się łaciński napis:
„Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Caelique stator”,co w języku polskim oznacza
„Mikołaj Kopernik Torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo”.
W 1491 roku rozpoczął studia w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas wizyty w grodzie Kraka członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb odwiedzili najstarszą część uczelni, gdzie pobierał naukę Torunianin.
Naukę kontynuował we Włoszech na uniwersytecie w Bolonii. Dotarł tam prawdopodobnie przez Czechy i Austrię. Uczniowie ZS w Suchym Dębie również dotarli do północnej Italii tę samą trasą podczas szkolnej wycieczki.
W latach 1516 – 1519 Mikołaj Kopernik był administratorem dóbr kapituły w Olsztynie. Dzieci i młodzież z Suchego Dębu odwiedzili miasto na Warmii i złożyli wizytę w miejscowym planetarium. Podczas pokazu filmowego poznali zjawiska zachodzące we Wszechświecie.
W czasach późniejszych na swoich obrazach wielkiego uczonego malował Jan Matejko. Jego dzieła znajdują się w domu wielkiego mistrza w Krakowie. Wystawiono mu również pomnik w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Podczas okupacji bohaterowie „Kamieni na szaniec” podmienili tablicę z polskimi napisami na pomniku.
Współcześnie imię wielkiego astronoma nosi Centrum Nauki w Warszawie, w którym podczas zabawy i eksperymentów można dowiedzieć się wiele o naukach ścisłych i przyrodniczych.
Miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem podczas licznych podróży odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół w Suchym Dębie, a zdobytą wiedzę wykorzystają podczas szkolnej nauki.
25-26 listopada 2016 roku – Warszawa wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb – CENTRUM NAUKI KOPERNIK,
12 marca 2017 roku – albumy historyczne wykonane przez uczniów klas V a i V b o twórcach polskiego renesansu – ALBUMY O MIKOŁAJU KOPERNIKU,
24 kwietnia 2017 roku – Toruń wycieczka gimnazjalistów z ZS w Suchym Dębie – DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA,
7 – 9 maja 2017 roku – Suwałki, Troki, Wilno, Olsztyn wycieczka szkolna ZS w Suchym Dębie – PLANETARIUM W OLSZTYNIE,
19 maja 2017 roku – Kraków wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb – UNIWERSYTET W KRAKOWIE I DOM JANA MATEJKI,
7 czerwca 2016 roku – wycieczka uczniów klasa III a i III b do Torunia – POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
11 czerwca – 16 czerwca 2017 roku – wycieczka uczniów ZS w Suchym Dębie do północnych Włoch -WŁOCHY STUDIA KOPERNIKA.

MNR