Jak co roku w okresie sylwestrowo-noworocznym na drogach powiatu gdańskiego pojawi się więcej policjantów. Policjanci ruchu drogowego zwrócą szczególną uwagę na kierowców, którzy lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. Mundurowi skupią się oczywiście na kierujących, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, powodują zagrożenie, wykonując niebezpieczne manewry w rejonach skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Niewłaściwe wyprzedzanie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym to tylko przykłady takich niezgodnych z zasadami zachowań. Taryfy ulgowej nie ma też oczywiście dla osób, które wsiadają „za kółko” po alkoholu czy zażyciu narkotyków. Kontrole tego typu będą prowadzone z dużą intensywnością.

Oprócz wyżej wymienionych działań na ulicach miejscowości powiatu gdańskiego będą pracowali także nieumundurowani funkcjonariusze, którzy skupią się między innymi na reagowaniu na przypadki prób kradzieży czy kradzieży z włamaniem.

Stróże prawa będą jak zwykle reagowali na każdy przypadek łamania prawa, w tym szczególnie zachowania mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Przy tej okazji policjanci apelują także o zachowanie ostrożności przy używaniu fajerwerków.

Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie mogą być niebezpiecznie, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! Nie pozwól mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków.

Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku! Zadbajmy, aby sylwestrowo-noworoczna zabawa przebiegła w radosnej atmosferze i zakończyła się w sposób bezpieczny.

MNR