W województwie pomorskim trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. W Gdańsku tworzona jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W jej strukturach tworzone są trzy bataliony lekkiej piechoty m.in. w Malborku i Słupsku.

Pierwsi żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, złożyli już przysięgę i rozpoczęli pełnienie służby w 71 blp w Malborku. Od roku 2019 rozpocznie się formowanie 73 blp w Słupsku, który wejdzie w skład 7 PBOT co będzie częścią trzeciego etapu budowy formacji. Do tego czasu chętni do pełnienia służby w WOT, powinni zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień, gdzie będą mogli złożyć wniosek oraz uzyskać potrzebne informacje o kolejnych etapach rekrutacji.

Wojska brony Terytorialnej to Piąty Rodzaj Sił Zbrojnych. Obecnie w WOT służbę pełni 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. ,,mapa drogowa’’ budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT Dowódca 7 PBOT kmdr Tomasz Laskowski, wywodzący się z Wojsk Specjalnych, pełnił służbę w JW FORMOZA i stanowi najlepszy przykład wykorzystania umiejętności i wiedzy, które to zostały przekazane podczas szkolenia przyszłych żołnierzy OT.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.