W najbliższą środę o godz. 18:00 mieszkańcy Rokitnicy dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Szybko rozwijającej się wsi przyda się osoba kreatywna, potrafiąca pogodzić interesy wszystkich grup mieszkańców.

Popieramy kandydaturę dr Jacka Wałdocha, 32 letniego wykładowcy akademickiego i działacza społecznego, który chciałby wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej wspólnoty.

Zauważalny jest podział wsi na dwie części – „nową” Rokitnicę oraz jej „centrum”. Zostały one potraktowane nierówno – jedni mają dostęp do szybkiego internetu, inni nie; jedni mają kanalizację, drudzy korzystają z szamba; jedni mają gaz, drudzy nie mają tego komfortu. Można tak długo wymieniać. Łączy nas jednak fatalny stan infrastruktury drogowej. Poprawa tego stanu rzeczy powinna być priorytetem dla władz gminnych.

Warto wsłuchać się w głos mieszkańców, którzy mają ciekawe pomysły na rozwiązania, zmierzające do poprawy jakości życia w Rokitnicy. Upiększenie centrum wsi, wyznaczenie trasy spacerowej, działania skierowane na rozwój osobisty młodzieży oraz osób starszych to niektóre z nich. Mamy na czym budować! Świetna drużyna piłkarska oraz koło gospodyń wiejskich niech będą doskonałymi przykładami tego, że wśród mieszkańców nie brakuje osób zaangażowanych. Wykorzystajmy potencjał świetlicy i otwórzmy Rokitnicę na nowe, innowacyjne pomysły.

Zapraszamy wszystkich zarejestrowanych mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy w dniu 30 stycznia o godz. 18:00.

 

 

[grafika: wolow.pl]