Młodzi radni z MRG Suchy Dąb spotkali się na wyjazdowej sesji w Gdańsku. Podczas spotkania omawiali główne problemy i niebezpieczeństwa zagrażające młodym ludziom. Jednych z nich jest przemoc i agresja występująca w świecie wirtualnym – cyberprzemoc. Jest to zjawisko bardzo powszechne i niebezpieczne. Podczas spotkania młodzież miała okazję również na strawę dla ciała w restauracji i dla ducha podczas seansu w kinie.
Podczas wyjazdowej sesji młodzi rajcy zakończyli pracę w roku szkolnym 2017/2018.
Podczas wyjazdu opiekunami byli: Tomasz Jagielski, Izabela Rokicka i Ewa Tarasiuk.

MNR