Gminę Cedry Wielkie odwiedzili: Poseł na Sejm RP Marek Biernacki, Jan Szymański Dyrektor Departamentu Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego oraz prof. Maciej Świeszewski wykładowca na gdańskiej ASP. Tematem przewodnim spotkania był realizowany przez gminę projekt „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych”. Działania uzyskały wsparcie w 60% ze środków unijnych. Goście na zaproszenie ks. proboszcza parafii w Koźlinach Krzysztofa Zdrojewskiego zwiedzili zabytkowy kościół w Krzywym Kole, w którym prowadzone są prace konserwatorskie. Poznali przeszłość i główne zabytki tej żuławskiej świątyni. Ksiądz Zdrojewski przedstawił plany dotyczące prac remontowych kościoła w Krzywym Kole.

MNR