Po miesiącach, tygodniach i dniach nauki społeczność szkolna zakończyła kolejny rok nauki szkolnej. Podobnie było w Zespole Szkół w Suchym Dębie, gdzie uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum podsumowali rok szkolny 2016/2017.

22 czerwca 2017 roku Odziały Przedszkolne przy ZS w Suchym Dębie
Najmłodsi wychowankowie ZS w Suchym Dębie – Oddziały Przedszkolne piosenką i wierszykami pożegnały się ze swoimi Paniami, kolegami i koleżankami. Rodzice, nauczyciele i zebrana publiczność gromkimi brawami nagrodziła wszystkich artystów. Przedszkolaki odebrały dyplomy, nagrody i upominki. Przypomniano również o potrzebie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Podczas uroczystego apelu podsumowano naukę w mijający roku szkolnym. Nagrodzono wyróżniających się uczniów z „Klubu Prymusa”. Wręczono dyplomy, nagrody i upominki laureatom konkursów i zawodów sportowych na etapie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Podziękowano za pracę na rzecz samorządu szkolnego, sklepiku, opiekę nad sprzętem nagłaśniającym itp. Uroczystość ubogacili swoimi występami Patrycja Fyda z klasy IV grą na skrzypcach, Magdalena Maciejczyk i Rafał Holc z klasy V b tańcem towarzyskim, Patrycja Heinrich z klasy 3 a recytacją poezji Z. Bukowskiego. Dyrektor ZS w Suchym Dębie Aleksandra Lewandowska – podsumowała, iż nagradzanie uczniów to najlepsza metoda podziękowania i motywowania do dalszej pracy i nauki.

23 czerwca 2017 roku Zakończenie Roku Szkolnego w Zespole Szkół w Suchym Dębie

Tego dnia zakończył się kolejny rok szkolny 2016/2017. Wszyscy uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody i cenzurki z wyróżnieniem. Był to wyjątkowy dzień dla uczniów klas 3 gimnazjum, dla których zakończyła się nauka w murach szkoły w Suchym Dębie. Kwiaty, śmiech i łzy towarzyszyły wszystkim zebranym uczestnikom spotkania: uczniom, rodzicom i opiekunom. Gimnazjaliści tańcem, kwiatami i życzeniami podziękowali swoim rodzicom i pedagogom za pracę i naukę.
Najlepszą uczennica gimnazjum została Patrycja Heinrich z klasy 3 a średnia ocen 5,77,
a Barbara Miśkiewicz z klasy IV wśród uczniów szkoły podstawowej – średnia ocen 5,55.

Dyrektor ZS w Suchym Dębie gratulował wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzyła udanych oraz bezpiecznych wakacji letnich.

MNR