Chcielibyśmy poinformować Państwa, a w szczególności rodziców dzieci uczęszczających lub planujących w niedługim czasie wysłać swoje pociechy do placówek przedszkolnych o nowych, wspólnych zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

W związku z tym, że w Pruszczu Gdańskim mamy póki co tylko jedno przedszkole publiczne chcielibyśmy przybliżyć rodzicom nowe przepisy związane z rekrutacją.

Zmiany spowodowane są wprowadzaniem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one dzieci 3, 4 i 5 letnich. Celem zmian ustawowych jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Zmienione zapisy ustawy wprowadziły dotacje celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2013 r. opłata ta nie może przekraczać 1 zł za każdą godzinę zajęć za czas przekraczający ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W praktyce będzie do wyglądało tak, że pierwsze pięć godzin pobytu malucha w przedszkolu będzie bezpłatne. Za kolejne, rodzice będą musieli płacić 1 zł. za godzinę. Od organizacji w danej placówce będzie zależało w jaki sposób te godziny będą liczone. Może to być tak, że sami rodzice będą deklarowali liczbę przedszkolnych „nadgodzin”. Godziny będą mogły być weryfikowane przez przedszkolanki lub w przypadku większych przedszkoli mogą zostać wprowadzone systemy elektroniczne. Trzeba pamiętać również o tym, że gminna dotacja nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Nie mamy jednak pewności czy wszystkie przedszkola zostaną objęte powyższymi zmianami ponieważ ma zostać ogłoszony przez Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych. Przedszkola muszą spełnić odpowiednie warunki aby mogły uzyskać dofinansowania dla swoich przedszkolaków. I co najważniejsze, pierwszeństwo przyjęcia do pruszczańskich przedszkoli będą miały dzieci rodziców, którzy rozliczają się w lokalnym Urzędzie Skarbowym, co związane jest oczywiście z zameldowaniem. Dzieci, które zamieszkują poza Pruszczem będą musiały poczekać na postępowanie uzupełniające.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wygląda następująco:

– od 15.02 do 15.03.2016 -€“ złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata odpowiednich kryteriów.

– od 16 do 31.03. 2016 -€“ weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkoli

– 08.04.2016 -€“ podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– do 15.04.2016 -€“ potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

– 20.04.2016 -€“ podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W sierpniu 2016 rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Namawiamy rodziców do zainteresowania się powyższą sprawą!