Spotkanie autorskie z Jerzym Kornackim

W Świetlicy Wiejskiej w Wiślinie odbyło się spotkanie z Jerzym Kornackim, który, stworzył dzieło pt. „Żuławskie Owoce”. Autor jest mieszkańcem tej żuławskiej wsi i piewcą jej historii. W swoim ostatnim dziele zaprezentował plon badania jej dziejów w ostatnich latach.Twórca opowiedział o badaniach i procesie powstawania książki. Zebranej publiczności przybliżył głównych bohaterów swojego dzieła i ich dokonania. Wśród nich znaleźli się Iwo Roweder czy Jan oraz Jerzy Fersterowie. Ich życie i praca często przecinała się z żuławskimi osadami Wiślina i Mokry Dwór. Autor odpowiadał również na pytania publiczności i prezentował swoje plany pisarskie na przyszłość. Zebrana publiczność brawami podziękował za spotkanie i powstałą książkę.

MNR