Uczniowie klas czwartych i piątych ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim wzięły udział w zajęciach pt. „Bezpieczny Internet”. Warsztaty odbyły się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Dzieci opowiadały, w jaki sposób korzystają z Internetu, jakich treści tam poszukują. Dowiedziały się również, jakie z tego faktu mogą wyniknąć zagrożenia, co to jest cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy. Zajęcia były także okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w Internecie i jego wpływu na codzienne czynności. Zajęciom towarzyszyła projekcja filmów edukacyjnych.

 

Joanna Łabasiewicz, Anita Kotwa-Kąkol

PiMBP w Pruszczu Gdańskim