W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie odbył się IV Konkurs Recytatorski pt. „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”. Podczas występu uczniowie recytowali wiersze poświęcone żołnierzom Armii Krajowej i II Konspiracji w latach 1944 – 1963.

Szkołę Podstawową w Suchym Dębie reprezentowały:

Daria Miszewska klasa 4 wiersz Teresy Zajewskiej pt. „Pamięci żołnierzy wyklętych”.

Julia Ciółkowska klasa 7 – Robert Olszewski „O Żołnierzach Wyklętych”.

Magdalena Maciejczyk klasa 8 b – Teresa Boguszewska „Zamiast wiersza – Bohaterskiej Ince”.

Wszystkie dziewczyny zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego w SP Pobłocie w którym reprezentować będą powiat gdański.

Podczas występu uczniom towarzyszyli koledzy, koleżanki, rodzice i nauczyciele.

MNR