W sobotę, 17 czerwca 2023 roku, tereny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamieniły się w miejsce pełne rodzinnego ciepła i radości podczas organizowanego pikniku rodzinnego. Wśród wielu atrakcji, które przyciągnęły mieszkańców Warszawy oraz turystów, wyjątkowe zainteresowanie wzbudziło stoisko Lasy Państwowe – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Foto Szymański Lasy Państwowe

Stoisko otoczone symbolami polskiej przyrody i leśnictwa stało się centrum edukacyjnym dla osób w każdym wieku. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z ogromną pasją i zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą na temat ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia lasów dla ekosystemu.

Odwiedzający mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna jest rola lasów w życiu każdego z nas, jakie gatunki flory i fauny są chronione w polskich lasach, a także jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych cennych zasobów naturalnych. Stoisko oferowało również interaktywne gry i zabawy dla najmłodszych, co czyniło naukę jeszcze bardziej przystępną i przyjemną.

Link do Fcb Lasy Państwowe