W 2018 r. Fundacja Pruszczanie.pl realizowała projekt, polegający na wsparciu medialnym wydarzeń kulturalnych, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe z powiatu gdańskiego. Fundacja oferowała wydruk plakatów, opracowanie grafik oraz szeroką akcję promocyjną w internecie. Większość zadań finansowana była ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Beneficjentami zostało 7 organizacji pozarządowych, które skorzystały z naszej oferty. Wśród nich były: Koncerty na Kochanowskiego, Związek Emerytów i Rencistów, Stow. Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin, Stow. Porozumienie Samorządowe, Fundacja Radio na Kulturę, Pomorska Rada Sztuki oraz Towarzystwo Dolina Raduni. Organizacje, realizując swoje zadania statutowe, wymagały pomocy przy rozreklamowaniu wydarzeń, co idealnie wpisywało się w nasz projekt. Dzięki temu informacje o przeprowadzanych akcjach dotarły do szerszego grona odbiorców, skupionych wokół portalu pruszczanie.pl oraz profilu na Facebooku „Pruszczanie”.

Informacja o wydarzeniach docierała jednorazowo do średnio 2,5 tys. odbiorców, zaś frekwencja na wydarzeniach cyklicznych zwiększyła się, według szacunków, o ok. 10-15%, co świadczy o skuteczności i przydatności realizowanego projektu.

Do współpracy zapraszamy kolejne organizacje, które w 2019 r. również chciałyby otrzymać podobne wsparcie!

Zapraszamy na krótką fotorelację z imprez zorganizowanych w 2018 r.: