W październiku w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyły się wybory uzupełniające
do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. 

Wszyscy uczniowie gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej byli uprawnieni do głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie:

Zabłocka Alexandra – przewodnicząca, Kowalska Nadia, Kussauer Amelia.
Obserwatorami wyborów byli również:
Dymarkowski Przemysław – Przewodniczący Rady Rodziców przy ZS w Suchym Dębie,
Kamińska Barbara – wójt gminy Suchy Dąb,
Lewandowska Aleksandra – dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie,
Matusz Aleksandra – sekretarz gminy Suchy Dąb.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb w Zespole Szkół w Suchym Dębie:

Szkoła Podstawowa
Chęcińska Marta 18 głosów
Rafalski Radosław 
12 głosów
Kozieł Martyna 
9 głosów

Gimnazjum
Misztal Nikola 40 głosów
Gurbiel Gabriela 
26 głosów
Komorowski Krystian 25 głosów

Wyboru uzupełniające do MRG Suchy Dąb odbyły się również w Szkole Podstawowej w Koźlinach. Największym poparciem cieszyła się Julia Kołodziej, na którą zagłosowało 11 osób.
Tuż za nią uplasowali się: Piotr Robaczewski – 10 głosów oraz Izabela Kolberg – 9.

Obecnie Młodzieżową Radę Gminy Suchy Dąb tworzą:

Heinrich Patrycja – Przewodnicząca MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Pawłowicz Jan – Wiceprzewodniczący MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Nazimek Marcelina – Sekretarz MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Chęcińska Marta (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Dziedzic Martyna (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Gurbiel Gabriela (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Kolberg Izabela (Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Kołodziej Julia ( Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Komorowski Krystian (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Kozieł Martyna (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Misztal Nikola (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Okrój Hanna (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Rafalski Radosław (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Robaczewski Piotr ( Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Rzepecka Karolina (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum).

 

 

MNR