Jak pewnie większość z Was dobrze pamięta poniedziałek był ostatnim dniem głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Dziś na stronie Urzędu Miasta pojawiły się wyniki z tzw. konsultacji społecznych.

Podajemy pierwsze cztery projekty, które uzyskały największą liczbę punktów:

  1. PLAŻA MIEJSKA – doposażenie terenu o zestaw zabawowy „Statek”, leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku. – 2992 punkty.
  2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych – 2501 punktów
  3. Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP – 2395 punktów
  4. Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony – 2289 punktów

Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Pomysłodawcom gratulujemy, a wszystkich mieszkańców namawiamy do tworzenia kolejnych projektów na następną edycję 🙂

 

K. Szpila