Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie dołożyli swoją cegiełkę w upamiętnienie tego wydarzenia. Wykonali okolicznościowe plakaty patriotyczne upamiętniające tę datę. Polska dzisiaj i przed 100. laty różniły się granicami i potencjałem ludzkim. Młodzi uczniowie z Suchego Dębu ukazali to na swoich plakatach.  Różne techniki pracy, materiały oraz sposoby ujęcia tematu zostały uwzględnione. Dzieciom w pracy pomagali rodzice, rodzeństwo i koledzy. Efekt ich pracy można podziwiać na szkolnej wystawie. Wspólna praca uczniów i ich krewnych jest jednym ze sposobów uczczenia i upamiętnienia Niepodległości. 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to ważne i doniosłe wydarzenie dla wszystkich Polaków.

 

Na pracach Zofii Kozłowskiej i Mateusza Wocióra  pojawiły się kontury dawnych i obecnych granic Polski.

Tomasz Jagielski