POLICJA APELUJE, ZWRACAJMY UWAGĘ NA BEZDOMNYCH !
Zima to okres, w którym Policja odnotowuje zgony w wyniku wychłodzenia organizmu. Na zamarznięcia szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim szczególnie o tej porze roku podejmują wzmożone działania prewencyjne mające na celu ochronę takich osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. Wszystkie instytucje pomocowe współpracują ze sobą na rzecz niesienie pomocy bezdomnym i potrzebującym.

Policjanci z powiatu gdańskiego do swoich codziennych zadań służbowych dodali wzmożoną kontrolę warunków bytowych osób bezdomnych. Osoby te w szczególny sposób cierpią z powodu nadejścia zimy i niskiej temperatury otoczenia. Aby zabezpieczyć się przed chłodem nocują w różnych, nie zawsze bezpiecznych miejscach. Spożywają alkohol pod wpływem którego mają wrażenie, że jest im ciepło. Palą ogniska, aby się rozgrzać, nie kontrolując ich w żaden sposób.

Instytucje pomocowe odnajdujące takie osoby zawsze proponują im przewiezienie do ośrodków, w których mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach. Jeżeli zauważymy osobę bezdomną lub samotną która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać, tylko jak najszybciej powiadomić Policję, Straż Miejską lub Gminną, Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pogotowie ratunkowe. Pamiętajmy również o osobach starszych , które mieszkają samotnie. One też mogą być narażone na
niebezpieczeństwo. Zainteresujmy się czy nie potrzebują naszej pomocy.

Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka. Dlatego też, policjanci apelują do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki policji pod nr 58 78-54-222 lub 997/112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), a także osobach leżących na ziemi, ławkach lub przystankach.

Pamiętajmy, że taka informacja może uratować komuś życie.
Materiały prasowe policji