Dziś obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej, wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla tożsamości narodowej Polski oraz dla historii XX-wiecznej Europy. Ta chwalebna strona naszej historii często jest łączona z postacią Józefa Piłsudskiego, współarchitekta polskiej niepodległości, uznawanego za geniusza militarnego, którego strategiczne decyzje przyczyniły się do zwycięstwa nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.

W kontekście dzisiejszej rocznicy warto przywołać nieco mniej znany aspekt życia Marszałka, dotyczący jego związku z lasami. W artykule opublikowanym w 1935 roku w „Ech Leśnych” przez Kazimierza Pollacka, czytelnik może odkryć „leśne korzenie” Wielkiego Polaka. Piłsudski, uważany za bohatera narodowego, był także osobą głęboko związaną z przyrodą, co miało niebagatelny wpływ na jego życie i działalność.

Począwszy od marszu Pierwszej Kadrowej leśnymi szlakami Galicji, poprzez tworzenie leśnych obozów ćwiczebnych dla odradzającej się armii polskiej w latach dwudziestych, aż po życie w otoczonym lasami dworze w Sulejówku, Piłsudski niejednokrotnie wykazywał swoje przywiązanie do lasu jako miejsca inspiracji, spokoju i refleksji.

Szczególnie symbolicznym jest zdjęcie Wodza Naczelnego przed leśniczówką w Niwkach Daleszyckich podczas wizytacji leśnego obozu ćwiczebnego II Dywizji Piechoty Legionów w 1926 roku. Fotografia ta jest świadectwem nie tylko militarnej, ale i przyrodniczej spuścizny Marszałka, podkreślając jego związki z leśnym krajobrazem Polski.

Wspomnienia i dokumenty z tamtych czasów pokazują, że lasy były dla Piłsudskiego i jego żołnierzy nie tylko schronieniem czy miejscem ćwiczeń, ale również symbolem odrodzenia i siły narodu polskiego. W tych trudnych dla Polski czasach, lasy stały się ważną częścią strategii walki o niepodległość, a dla Marszałka – miejscem, z którego czerpał siłę do dalszego działania.

Obchodząc rocznicę Bitwy Warszawskiej, warto zatem pamiętać nie tylko o militarnych zasługach Józefa Piłsudskiego, ale także o jego głębokim związku z polską przyrodą, który był dla niego źródłem inspiracji i siły. To przypomnienie o uniwersalnych wartościach, jakie niosą za sobą zarówno historia, jak i przyroda, stanowiąc nieodłączną część naszej narodowej tożsamości.

Link do Fcb Lasy Państwowe