Z przyjemnością ogłaszamy wybór Dominika Mazura, znaczącej postaci w sferze społecznej i byłego kandydata do Senatu, na Prezesa Ruchu Narodowego w powiecie gdańskim. Jego nominacja stanowi odzwierciedlenie dążeń Ruchu Narodowego i Konfederacji do realizacji ambitnych celów regionalnych.

Dominik Mazur, mający 34 lata, wnosi do tej roli dynamiczne doświadczenie zawodowe w branży medycznej, jako globalny Demand Manager oraz udokumentowaną aktywność polityczną. W ostatnich wyborach do Senatu zdobył 30 518 głosów (16,58%), co reprezentuje drugi najwyższy wynik procentowy w skali kraju wśród kandydatów Konfederacji do Senatu, co świadczy o szerokim uznaniu jego kompetencji i umiejętności przywódczych.

Jako nowy lider, Mazur zadeklarował skupienie się na kształtowaniu i wzmacnianiu wartości Ruchu Narodowego, koncentrując się na rozwoju jego wpływu w społeczności lokalnej. Jego strategia obejmuje integrację, innowacyjność, strategiczne planowanie oraz zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Dominik Mazur, wspierany przez doświadczony zespół: Konrada Seradyńskiego i Grzegorza Żukowskiego, na stanowiskach odpowiednio wiceprezesa i sekretarza, dąży do realizacji wyznaczonych celów, podkreślając znaczenie synergii kompetencji zespołu. Warto również zwrócić uwagę na innych aktywnych działaczy, których różnorodne doświadczenia i perspektywy wzbogacają całą organizację, umożliwiając osiąganie lepszych wyników.

W obliczu nadchodzących wyborów samorządowych, nowy prezes postrzega to jako szansę na demonstrację siły i determinacji Ruchu Narodowego. Nadchodzące miesiące będą okresem intensywnej pracy społecznej, organizowania spotkań, prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych, a także prezentacji i wdrażania projektów społecznych oraz przygotowanych postulatów.

Dominik Mazur wyraża wdzięczność za zaufanie i wsparcie, zapewniając o swoim pełnym zaangażowaniu i podkreślając, że sukces jest możliwy dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz dążeniu do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

MNR