Liczący niemal 30 lat prom „Motława” zostanie w najbliższych latach wycofany z eksploatacji. Za kilka lat do siedziby Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będzie można dotrzeć nowym środkiem komunikacji. Na wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej powstał projekt ekologicznego promu, który połączy Długie Pobrzeże z wyspą Ołowianka.

Przekazując Wydziałowi Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej założenia projektowe dla nowej jednostki, oczekiwaliśmy projektu statku operującego przez cały rok na Motławie z możliwością przewozu do 35 osób, spełniającego przepisy Polskiego Rejestru Statków i organów administracji morskiej – mówi Dyrektor NMM, dr inż. Jerzy Litwin.

Specjaliści z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej postanowili stworzyć projekt jednostki pływającej o napędzie zasilanym energią elektryczną, w tym pochodzącą z promieniowania słonecznego w wyniku tzw. zjawiska  fotowoltaicznego. Ze względu na niekonwencjonalne źródło zasilania i napędu, prom wymagał specyficznego podejścia do projektowania, opartego na wynikach prac badawczych. W wyniku zrealizowanych prac powstał komplet dokumentacji jednostki, która po uzyskaniu wszelkich zatwierdzeń ze strony Polskiego Rejestru Statków została przekazana Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. – Prom będzie jednym z ważniejszych elementów wizerunkowych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku –  dodaje dyrektor Jerzy Litwin – Dlatego pracując nad projektem nowego statku, specjaliści z Politechniki Gdańskiej słusznie zwrócili uwagę na jego kontekst formalny, czyli wartość dodaną wpisującą się w zmieniającą się rzeczywistość Gdańska. Nasz prom łączyć będzie dwie części miasta, a także stworzy swoisty pomost między oddziałami NMM.

Nowa jednostka pływająca o napędzie elektrycznym będzie zasilana energią elektryczną z lądu i uzupełniania energią słoneczną. W stosunku do obecnego promu założono lokalizację obu trapów naprzeciw siebie. Dzięki temu powstała przestronna strefa „wejścia” z wygodnym miejscem na rowery i wózki. Pokład podzielono na dwie funkcjonale strefy: „wejścia”  – z miejscami stojącymi i trapami oraz „pasażerską” – z miejscami siedzącymi. Z estetycznego punku widzenia koncepcja ma urozmaiconą, ciekawszą i zarazem bardziej uporządkowaną, klarowną bryłę z wyraźnie rozróżnionymi „dziobami” i zarysowaną, typową dla architektury statków, wyważoną dynamikę.

Dokumentacja nowego promu została wykonana w ramach zadania  „Projekt ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańska” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 440 000 zł, a wysokość dotacji 350 000 zł. Zadanie było zrealizowane
w okresie VI 2015-VIII 2016.

Wizualizacja Politechnika Gdańska_4 Wizualizacja Politechnika Gdańska_2

 

 

 

 

 

 

Wizualizacja Politechnika Gdańska_1Wizualizacja Politechnika Gdańska_5

 

 

 

 

 

 

[mat. prasowe NMM]