Nasze Pruszczańskie kino. Premiery w lutym.
Może dobre rozwiązanie na ferie?
Cały repertuar  znajdziecie pod adresem
https://pruszcz-kino.pl/?fbclid=IwAR1t4UIsCf6N0UpAoQ5j8PydwWsvKjo8dVOnstSbReQ7_VnL0T2-AqE3cOU

Zapraszamy