Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci otrzymują od lokalnej społeczności informacje na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa. Każdy sygnał jest weryfikowany przez funkcjonariuszy. Tego typu współpraca pozwala służbom reagować na zagrożenia pojawiające się w miejscach wskazanych przez użytkowników narzędzia.

Już od prawie czterech lat interaktywne narzędzie jakim jest  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala mieszkańcom powiatu gdańskiego wskazywać zagrożenia, jakie występują w ich miejscu zamieszkania lub przebywania.

Na mapę powiatu gdańskiego w pierwszym kwartale 2020 roku naniesiono 176 punktów. 20 zgłoszeń zostało potwierdzonych, 21 potwierdzono i przekazano do innych podmiotów, np. Straży Miejskiej czy Gminnych bądź właściwego zarządcy drogi. 130 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych.

Dużą część wskazań dotyczy tych samych spraw, np. niewłaściwego parkowania na terenie dużych osiedli mieszkaniowych. Jak już pisaliśmy wcześniej w tym przypadku należy zauważyć, że problem tkwi w niedostosowanej do oczekiwań mieszkańców ilości miejsc parkingowych wybudowanych na danym osiedlu.

67 zgłoszeń wskazuje problem nadmiernej prędkości. Mundurowi każdorazowo weryfikują tego typu informacje, a ilość patroli w zaznaczonych miejscach jest większa.

W przypadku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej według zgłaszającego infrastruktury bądź organizacji ruchu policjanci każdorazowo sprawdzają stan faktyczny i przedstawiają własną opinię w kwestii konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt. Oczywiście mundurowi biorą też pod uwagę statystykę zdarzeń drogowych.

Ważnym elementem we wprowadzeniu wszelkiego rodzaju zmian, mających na celu poprawę bezpieczeństwa, jest możliwość zestawienia opinii różnych gremiów, w tym przypadku mieszkańców, zarządców dróg i specjalistów z zakresu organizacji i nadzoru nad ruchem. Częstokroć przyczynkiem do zainicjowania dyskusji jest właśnie zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania lepszego rozwiązania przez mieszkańców – użytkowników.

W ostatnim kwartale jednym z miejsc, gdzie wskazano potrzebę poprawy bezpieczeństwa jest rejon ulicy Kwiatowej w Straszynie. Policjanci wraz z Urzędem Gminy Pruszcz Gdański – zarządcą drogi przy udziale inżynierów drogownictwa pracują obecnie nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo we wskazanym miejscu.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.

MNR